Nieuws van de WGs

WG Admin/juridisch:

Le Groupe de Travail Admin

Na vele maanden werken aan de structuur van de VZW, het toezicht op vrijwilligerswerk en medewerkers, en het voorbereiden van de ondertekening van een commercieel huurcontract, breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor de Admin WG: het verkrijgen van vergunningen en het opzetten van procedures die verband houden met de exploitatie van een overwegend voedingsbedrijf.

Na vele maanden werken aan de structuur van de VZW, het toezicht op vrijwilligerswerk en medewerkers, en het voorbereiden van de ondertekening van een commercieel huurcontract, breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor de Admin WG: het verkrijgen van vergunningen en het opzetten van procedures die verband houden met de exploitatie van een overwegend voedingsbedrijf.

Vereisten: een nieuwe kijk op winkelgerelateerde verplichtingen

  • Verkrijgen van vergunningen voor de verkoop van verse producten en bulkproducten en het opzetten van autocontroles voor het FAVV,
  • Verzekeringen afsluiten voor gebouwen, apparatuur en goederen,
  • Contracten afsluiten met geschikte partners voor « ongediertebestrijding » of afvalinzameling, enz.

Maar ook, bijkomende ervaring over de reeds behandelde onderwerpen, in het bijzonder :

  • de VZW als werkgever
  • lahet houden van algemene vergaderingen

Ledenbureau:

Het nieuw opgerichte BDM is verantwoordelijk voor het beheer van de ploegen en het onthaal van de leden. Een of twee keer per week is er een aflossing tussen de leden om e-mails van geïnteresseerden in het project te beantwoorden, leden in te schrijven in het register, hen toegang te geven tot het intranet, diensten in te schrijven, enz.

Behoefte: leden om de mailbox regelmatig te controleren, maar ook om het BDM en de procedures te ontwikkelen op basis van feedback uit de gemeenschap.

WG Financiën:

Er zijn verschillende controle-instrumenten ontwikkeld en er is een start-up met een extern boekhoudkantoor overeengekomen.

Behoefte :

  • Onze prognoses aanpassen op basis van nieuwe informatie die we hebben verkregen sinds de stemming over de begroting voor 2023. Dit zal ons in staat stellen om onze verkoopstrategie aan te passen om het gekozen winstgevendheidsscenario te bereiken en ook om de cashflow zo effectief mogelijk te beheren, met name bij het opbouwen van voorraden. We moeten jongleren met het monitoren van en anticiperen op het aantal kassa’s, het gemiddelde mandje, het aantal klanten en de benodigde loonsom afhankelijk van het aantal leden, openingsdagen en -uren, veranderingen in het assortiment en verkoopmethoden (in de winkel, pre-orders, enz.).
  • Versterkingen met ervaring in financiële analyse, managementcontrole of boekhouding om de controleprocedures en resultaten te verifiëren of de schaling van activiteiten te verstevigen.

WG Aanbod :

Kom ons helpen bij de voorbereiding van een efficiënte en kwalitatief hoogstaande winkelbevoorrading. We hebben al een goed uitgebouwd netwerk van 13 kleine producenten in Brussel en Vlaams-Brabant, waarvan we er al enkele hebben bezocht. We hebben al nauwe contacten met groothandelaars zoals Terroirist in Laken. Van daaruit kunnen we ons aanbod ontwikkelen, het juiste team van leveranciers vinden en dit systeem opschalen.

Behoefte :

  • Versterk het team dat belast is met het voorstellen van product- en leveranciersselecties voor de komende maanden (test, opening, vers, bulk, enz.), of organiseer zelfs ontmoetingen met leveranciers.
  • Onze hulpmiddelen (lijsten) voor het selecteren van producten, leveranciers en producthandvesten voortdurend bijwerken (evalueren) en voorleggen aan de gemeenschap om het debat te stimuleren. Regelmatig rekening houden met verzoeken van leden.
  • Maak deel uit van het team dat bestellingen plaatst, de catalogus up-to-date houdt, overweegt de winkeldisplay/etikettering en facturen indient bij de WG Financiën voor betaling en archivering.

WG com :

Wat een uitdaging voor de GT com! Tussen de aankondiging van de opening, de oproep voor vrijwilligers voor de verhuizing, de crowdfundingcampagne, enz. is er veel te doen! Het is ook dankzij hen dat jullie op de hoogte blijven van alle leuke activiteiten die de afgelopen weken zijn georganiseerd.maines.

Behoefte :

Met de opening die in de komende weken gepland staat, is er veel te doen! Als je graag sociale netwerken gebruikt of content schrijft, tijd hebt om informatiesessies te organiseren of links en rechts posters ophangt om het project onder de aandacht te brengen, ben je meer dan welkom!

Als je mee wilt doen, neem dan contact met ons op via info@boscoop.be

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut